Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Wassenaar zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Wassenaar betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 33

Programma*

2018

2019

2020

2021

P0 Bestuur en ondersteuning

7.548.026

7.487.516

7.315.131

7.230.164

P1 Veiligheid

570.866

570.866

570.866

570.866

P2 Verkeer en vervoer

987.102

987.102

987.102

987.102

P3 Economie

252.953

252.953

252.953

252.953

P4 Onderwijs

199.447

199.447

199.447

199.447

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.511.411

1.511.411

1.511.411

1.511.411

P6 Sociaal Domein

1.299.558

1.299.558

1.299.558

1.299.558

P7 Volksgezondheid en milieu

1.117.044

927.044

927.044

927.044

P8 Wonen en bouwen

1.943.243

1.943.243

1.943.243

1.943.243

Totaal

15.429.650

15.179.140

15.006.755

14.921.788

* gebaseerd op de begroting 2018 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 6,2 miljoen) in programma 0.