Wat willen we bereiken?

-    Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;
-    Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken;

-    ZZP-ers vinden in Wassenaar bedrijfsruimte.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

3.1
Economische ontwikkeling

* Behouden en toekomst-bestendig maken van het gevarieerde en kwalitatief hoogstaande winkel- en horeca aanbod in Wassenaar  samen met ondernemers en inwoners;

*Behouden van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, in samenwerking met de regio;

*Stimuleren van werkgelegenheid met aandacht voor duurzame bedrijvigheid.

Plan ontwikkelen om de
Winkelhaak als verbindende
winkelroute in het centrum
meer samenhangend te maken

Mogelijkheden samenwerking onderzoeken voor het Stadhoudersplein

Accountmanagement voor ondernemers verder versterken en meer gezamenlijk optrekken met accountmanagement arbeidsmarkt in samenwerking met W&I

3.2
Fysieke bedrijfs-infrastructuur

* Zorgdragen voor, en stimuleren van, een hoog kwaliteitsniveau van de bedrijfsinfra-structuur onder andere door het instellen van een goed werkende actieve park-managementorganisatie.

Faciliteren van initiatieven  op de bedrijventerreinen Van Hallstraat, Maaldrift en Hoge Klei

3.3
Bedrijvenloket- en bedrijfsregelingen

* Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers en vermindering van de regeldruk.

Zorgdragen voor up to date ondernemers-loket

Weekmarkt en evalueren aanbod standplaatsen

3.4
Economische
promotie

* Beter op de kaart zetten wat Wassenaar te bieden heeft door het  verbeteren van de toeristische infrastructuur.  Toeristen zullen hierdoor meer besteden.

Samen met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing en Gemeente Voorschoten
uitvoering geven aan  activiteitenlijst 2017-2019

Uitvoeren regio marketing Stad+Kust (‘Be good and tell it’)

Verbeteren Toeristische Bewegwijzering

Samenwerken toeristische sector regio Leiden en Den Haag

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?