Toelichting baten en lasten

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma'sBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-20172018
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning37.894-11.16426.72939.232-12.27026.962
P1 Veiligheid22-2.770-2.74822-2.714-2.692
P2 Verkeer en vervoer350-5.157-4.808291-4.247-3.956
P3 Economie995-4005951.008-391616
P4 Onderwijs381-3.024-2.644339-2.834-2.496
P5 Sport, cultuur en recreatie629-7.345-6.716511-6.042-5.531
P6 Sociaal Domein6.460-19.485-13.0256.285-18.887-12.602
P7 Volksgezondheid en milieu17.590-18.366-7766.965-7.957-992
P8 Wonen en bouwen1.473-2.694-1.2211.488-3.351-1.863
Mutaties reserves
P0 Bestuur en ondersteuning4.796-3.3421.4546130613
P2 Verkeer en vervoer5.593-5.0335601090109
P3 Economie30030000
P4 Onderwijs2.975-2.90075436-34789
P5 Sport, cultuur en recreatie19.493-18.2791.2134820482
P6 Sociaal Domein2330233000
P7 Volksgezondheid en milieu29402944900490
P8 Wonen en bouwen710-1915191.03801.038
Resultaat99.917-100.151-23459.309-59.040269