Bijlage 6 Investeringen

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Diverse voertuigen buitendienst*:

Tractor 160

33.000

Tractor 161

27.000

Tractor 162

85.000

Volkswagen caddy 155

20.000

165.000

0

0

0

Beheerplannen:

Bruggen

69.633

55.430

51.750

0

Verkeersregelinstallaties

0

107.057

0

0

Watergangen

220.000

110.000

75.000

50.000

Wegen

66.261

17.112

0

1.597.554

Totaal

520.894

289.599

126.750

1.647.554

* zo mogelijk elektrisch