Samenvatting

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma'sBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-2018201920202021
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning1.808-3.438-1.6301.455-3.396-1.9411.328-3.394-2.0661.253-3.394-2.141
P1 Veiligheid22-2.714-2.69222-2.714-2.69222-2.714-2.69222-2.714-2.692
P2 Verkeer en vervoer291-4.247-3.956291-4.222-3.930291-4.091-3.800291-4.061-3.770
P3 Economie1.008-3916161.008-3766311.008-3766311.008-376631
P4 Onderwijs339-2.834-2.496339-2.806-2.467339-2.806-2.467339-2.806-2.467
P5 Sport, cultuur en recreatie511-6.042-5.531511-6.082-5.571511-6.144-5.633511-6.048-5.538
P6 Sociaal Domein6.285-18.887-12.6026.285-18.755-12.4706.285-18.752-12.4676.285-18.741-12.456
P7 Volksgezondheid en milieu6.965-7.957-9926.987-7.453-4676.981-7.406-4246.981-7.387-406
P8 Wonen en bouwen1.488-3.351-1.8631.488-2.274-7861.463-2.274-8111.438-2.389-951
Algemene dekkingsmiddelen37.330-1.49035.83937.560-1.44136.11937.662-1.45936.20337.713-1.45936.255
Overhead95-7.310-7.21595-7.320-7.22595-6.872-6.77795-6.799-6.704
Heffing vennootschapsbelasting000000000000
Onvoorzien0-33-330-33-330-33-330-33-33
Mutaties reserves3.169-3472.8221.22401.22466306636630663
Resultaat59.309-59.04026957.264-56.87139356.648-56.32032756.599-56.206392

In deze tabel zijn de volgende (sub-)taakvelden apart zichtbaar gemaakt:

  • de Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien);
  • de overhead (taakveld 0.4);
  • de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9);
  • het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien).