Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (voor mutaties reserves)
P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Baten10.94510.94510.94510.94510.945
Lasten-1.794.335-2.067.347-2.028.658-2.028.815-2.028.658
Saldo-1.783.390-2.056.402-2.017.713-2.017.870-2.017.713
Taakveld: 0.2 Burgerzaken
Baten582.786584.726584.726584.726584.726
Lasten-1.022.449-950.357-950.357-950.357-950.357
Saldo-439.663-365.631-365.631-365.631-365.631
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten00000
Lasten-284.941-381.095-375.095-375.095-375.095
Saldo-284.941-381.095-375.095-375.095-375.095
Taakveld: 0.4 Overhead
Baten95.05295.05295.05295.05295.052
Lasten-7.332.436-7.309.654-7.319.856-6.872.416-6.798.754
Saldo-7.237.384-7.214.602-7.224.804-6.777.364-6.703.702
Taakveld: 0.5 Treasury
Baten1.396.3981.212.000859.500732.000657.000
Lasten-116.455-38.714-42.026-39.672-39.672
Saldo1.279.9431.173.286817.474692.328617.328
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Baten6.649.1396.672.0666.742.0666.742.0666.742.066
Lasten-449.171-426.268-378.746-378.746-378.746
Saldo6.199.9686.245.7986.363.3206.363.3206.363.320
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Baten2.384.7912.418.1782.418.1782.418.1782.418.178
Lasten00000
Saldo2.384.7912.418.1782.418.1782.418.1782.418.178
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Baten2.262.2522.289.3322.289.3322.289.3322.289.332
Lasten-91.000-98.500-98.500-98.500-98.500
Saldo2.171.2522.190.8322.190.8322.190.8322.190.832
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Baten24.512.14325.950.08926.110.74426.212.84626.263.848
Lasten00000
Saldo24.512.14325.950.08926.110.74426.212.84626.263.848
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Baten00000
Lasten-73.500-998.132-996.587-1.014.218-1.014.168
Saldo-73.500-998.132-996.587-1.014.218-1.014.168
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
P1 VeiligheidBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten00000
Lasten-2.008.478-2.039.329-2.039.329-2.039.329-2.039.329
Saldo-2.008.478-2.039.329-2.039.329-2.039.329-2.039.329
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten21.84721.87321.87321.87321.873
Lasten-761.591-674.456-674.456-674.456-674.456
Saldo-739.744-652.583-652.583-652.583-652.583
P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Baten156.83997.89897.89897.89897.898
Lasten-4.862.494-3.857.919-3.832.610-3.701.914-3.671.832
Saldo-4.705.655-3.760.021-3.734.712-3.604.016-3.573.934
Taakveld: 2.2 Parkeren
Baten166.607167.004167.004167.004167.004
Lasten-267.037-249.989-249.989-249.989-249.989
Saldo-100.430-82.985-82.985-82.985-82.985
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens
Baten26.42526.45326.45326.45326.453
Lasten-11.349-28.876-28.876-28.876-28.876
Saldo15.076-2.423-2.423-2.423-2.423
Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen
Baten00000
Lasten00000
Saldo00000
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Baten00000
Lasten-16.566-110.249-110.249-110.249-110.249
Saldo-16.566-110.249-110.249-110.249-110.249
P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Baten74.70074.70074.70074.70074.700
Lasten-317.637-280.497-265.497-265.497-265.497
Saldo-242.937-205.797-190.797-190.797-190.797
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten00000
Lasten0-6.444-6.444-6.444-6.444
Saldo0-6.444-6.444-6.444-6.444
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Baten43.16043.16043.16043.16043.160
Lasten-43.762-73.015-73.015-73.015-73.015
Saldo-602-29.855-29.855-29.855-29.855
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Baten877.489889.662889.662889.662889.662
Lasten-38.671-31.397-31.397-31.397-31.397
Saldo838.818858.265858.265858.265858.265
P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten00000
Lasten-6.497-8.375-8.375-8.375-8.375
Saldo-6.497-8.375-8.375-8.375-8.375
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Baten4.0004.0004.0004.0004.000
Lasten-1.268.503-1.320.144-1.316.607-1.316.607-1.316.607
Saldo-1.264.503-1.316.144-1.312.607-1.312.607-1.312.607
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten376.545334.518334.518334.518334.518
Lasten-1.749.496-1.505.780-1.480.780-1.480.780-1.480.780
Saldo-1.372.951-1.171.262-1.146.262-1.146.262-1.146.262
P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Baten00000
Lasten-897.685-401.270-401.270-401.270-401.270
Saldo-897.685-401.270-401.270-401.270-401.270
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Baten168.730168.730168.730168.730168.730
Lasten-1.114.271-1.084.292-1.084.292-1.084.292-1.056.339
Saldo-945.541-915.562-915.562-915.562-887.609
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Baten4242424242
Lasten-562.301-450.961-402.627-369.294-331.639
Saldo-562.259-450.919-402.585-369.252-331.597
Taakveld: 5.4 Musea
Baten00000
Lasten-23.195-35.612-35.612-35.612-35.612
Saldo-23.195-35.612-35.612-35.612-35.612
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Baten29.35329.35329.35329.35329.353
Lasten-220.376-295.763-295.763-295.763-295.763
Saldo-191.023-266.410-266.410-266.410-266.410
Taakveld: 5.6 Media
Baten198.756198.756198.756198.756198.756
Lasten-759.207-769.863-769.863-769.863-769.863
Saldo-560.451-571.107-571.107-571.107-571.107
Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie
Baten231.810113.968113.968113.968113.968
Lasten-3.767.514-3.003.995-3.092.123-3.187.917-3.157.929
Saldo-3.535.704-2.890.027-2.978.155-3.073.949-3.043.961
P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten280.920280.920280.920280.920280.920
Lasten-1.706.626-1.690.677-1.687.677-1.687.677-1.677.351
Saldo-1.425.706-1.409.757-1.406.757-1.406.757-1.396.431
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Baten00000
Lasten-483.046-481.600-481.600-481.600-481.600
Saldo-483.046-481.600-481.600-481.600-481.600
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Baten5.511.0825.511.0825.511.0825.511.0825.511.082
Lasten-7.648.490-7.622.261-7.621.012-7.622.033-7.622.033
Saldo-2.137.408-2.111.179-2.109.930-2.110.951-2.110.951
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Baten174.9650000
Lasten-2.956.475-1.147.060-1.058.427-1.009.033-1.008.033
Saldo-2.781.510-1.147.060-1.058.427-1.009.033-1.008.033
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Baten00000
Lasten-17.997-1.062.303-958.977-982.807-982.807
Saldo-17.997-1.062.303-958.977-982.807-982.807
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten00000
Lasten-1.016.812-1.349.422-1.349.422-1.349.422-1.349.422
Saldo-1.016.812-1.349.422-1.349.422-1.349.422-1.349.422
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Baten493.000493.000493.000493.000493.000
Lasten-2.045.184-2.068.177-2.103.177-2.103.102-2.102.739
Saldo-1.552.184-1.575.177-1.610.177-1.610.102-1.609.739
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten00000
Lasten-3.053.816-2.587.053-2.615.458-2.637.384-2.638.403
Saldo-3.053.816-2.587.053-2.615.458-2.637.384-2.638.403
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Baten00000
Lasten-74.836-71.328-71.328-71.328-71.328
Saldo-74.836-71.328-71.328-71.328-71.328
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Baten00000
Lasten-481.798-807.430-807.430-807.430-807.430
Saldo-481.798-807.430-807.430-807.430-807.430
P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.1 Volksgezondheid
Baten00000
Lasten-1.672.558-1.664.457-1.664.457-1.664.457-1.664.457
Saldo-1.672.558-1.664.457-1.664.457-1.664.457-1.664.457
Taakveld: 7.2 Riolering
Baten13.299.5922.673.8832.673.8832.673.8832.673.883
Lasten-12.343.046-1.826.767-1.823.254-1.831.515-1.813.013
Saldo956.546847.116850.629842.368860.870
Taakveld: 7.3 Afval
Baten4.241.9344.242.3614.263.9464.258.6444.258.644
Lasten-3.222.456-3.204.185-3.225.344-3.219.444-3.219.444
Saldo1.019.4781.038.1761.038.6021.039.2001.039.200
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Baten00000
Lasten-924.756-1.127.609-606.209-556.209-556.209
Saldo-924.756-1.127.609-606.209-556.209-556.209
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten48.70048.70048.70048.70048.700
Lasten-202.976-133.971-133.971-133.971-133.971
Saldo-154.276-85.271-85.271-85.271-85.271
P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Baten en lasten per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Baten00000
Lasten-969.170-1.847.766-770.778-770.778-892.378
Saldo-969.170-1.847.766-770.778-770.778-892.378
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Baten00000
Lasten48.560-19.300-19.300-19.300-19.300
Saldo48.560-19.300-19.300-19.300-19.300
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Baten1.472.8631.487.7061.487.7061.462.7061.437.706
Lasten-1.773.575-1.483.507-1.483.963-1.483.963-1.477.318
Saldo-300.7124.1993.743-21.257-39.612
Totaal baten programma's65.792.86556.140.15756.039.89755.984.19755.935.199
Totaal lasten programma's-70.405.974-58.693.166-56.870.783-56.320.211-56.206.447
Geraamde saldo van baten en lasten-4.613.109-2.553.009-830.886-336.014-271.248
Mutaties reserves per taakveld
Programma: P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Onttrekking reserves490.5470000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves490.5470000
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Onttrekking reserves4.305.934613.443560.32600
Toevoeging reserves-3.342.1110000
Mutaties reserves963.823613.443560.32600
Programma: P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Onttrekking reserves1.629.82637.94337.94337.94337.943
Toevoeging reserves-1.138.2700000
Mutaties reserves491.55637.94337.94337.94337.943
Taakveld: 2.2 Parkeren
Onttrekking reserves3.962.80371.34871.34871.34871.348
Toevoeging reserves-3.894.4090000
Mutaties reserves68.39471.34871.34871.34871.348
Programma: P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Onttrekking reserves30.0000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves30.0000000
Programma: P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Onttrekking reserves2.950.000410.88063.88063.88063.880
Toevoeging reserves-2.900.000-347.000000
Mutaties reserves50.00063.88063.88063.88063.880
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onttrekking reserves25.00025.000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves25.00025.000000
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Onttrekking reserves1.030.5860000
Toevoeging reserves-635.0000000
Mutaties reserves395.5860000
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Onttrekking reserves18.114.313474.500474.500474.500474.500
Toevoeging reserves-17.644.1500000
Mutaties reserves470.163474.500474.500474.500474.500
Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie
Onttrekking reserves347.6697.5007.5007.5007.500
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves347.6697.5007.5007.5007.500
Programma: P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Onttrekking reserves68.0330000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves68.0330000
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Onttrekking reserves27.6270000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves27.6270000
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Onttrekking reserves127.0000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves127.0000000
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Onttrekking reserves10.0000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves10.0000000
Programma: P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Onttrekking reserves294.383490.000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves294.383490.000000
Programma: P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Mutaties reserves per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Onttrekking reserves165.0001.027.5005.5005.5005.500
Toevoeging reserves-165.0000000
Mutaties reserves01.027.5005.5005.5005.500
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Onttrekking reserves26.2912.6692.6692.6692.669
Toevoeging reserves-26.2910000
Mutaties reserves02.6692.6692.6692.669
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Onttrekking reserves519.0008.000000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves519.0008.000000
Totaal onttrekking reserves34.124.0123.168.7831.223.666663.340663.340
Totaal toevoeging reserves-29.745.231-347.000000
Totaal mutaties reserves4.378.7812.821.7831.223.666663.340663.340
Geraamde resultaat (na verwerking mutaties reserves)
Programma: P0 Bestuur en ondersteuningBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 0.1 Bestuur
Resultaat baten501.49210.94510.94510.94510.945
Resultaat lasten-1.794.335-2.067.347-2.028.658-2.028.815-2.028.658
Resultaat saldo-1.292.843-2.056.402-2.017.713-2.017.870-2.017.713
Taakveld: 0.2 Burgerzaken
Resultaat baten582.786584.726584.726584.726584.726
Resultaat lasten-1.022.449-950.357-950.357-950.357-950.357
Resultaat saldo-439.663-365.631-365.631-365.631-365.631
Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-284.941-381.095-375.095-375.095-375.095
Resultaat saldo-284.941-381.095-375.095-375.095-375.095
Taakveld: 0.4 Overhead
Resultaat baten95.05295.05295.05295.05295.052
Resultaat lasten-7.332.436-7.309.654-7.319.856-6.872.416-6.798.754
Resultaat saldo-7.237.384-7.214.602-7.224.804-6.777.364-6.703.702
Taakveld: 0.5 Treasury
Resultaat baten1.396.3981.212.000859.500732.000657.000
Resultaat lasten-116.455-38.714-42.026-39.672-39.672
Resultaat saldo1.279.9431.173.286817.474692.328617.328
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Resultaat baten6.649.1396.672.0666.742.0666.742.0666.742.066
Resultaat lasten-449.171-426.268-378.746-378.746-378.746
Resultaat saldo6.199.9686.245.7986.363.3206.363.3206.363.320
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Resultaat baten2.384.7912.418.1782.418.1782.418.1782.418.178
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo2.384.7912.418.1782.418.1782.418.1782.418.178
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Resultaat baten2.262.2522.289.3322.289.3322.289.3322.289.332
Resultaat lasten-91.000-98.500-98.500-98.500-98.500
Resultaat saldo2.171.2522.190.8322.190.8322.190.8322.190.832
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Resultaat baten24.512.14325.950.08926.110.74426.212.84626.263.848
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo24.512.14325.950.08926.110.74426.212.84626.263.848
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-73.500-998.132-996.587-1.014.218-1.014.168
Resultaat saldo-73.500-998.132-996.587-1.014.218-1.014.168
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Resultaat baten00000
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo00000
Taakveld: 0.10 Mutaties reserves
Resultaat baten4.305.934613.443560.32600
Resultaat lasten-3.342.1110000
Resultaat saldo963.823613.443560.32600
Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten
Resultaat baten00000
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo00000
Programma: P1 VeiligheidBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-2.008.478-2.039.329-2.039.329-2.039.329-2.039.329
Resultaat saldo-2.008.478-2.039.329-2.039.329-2.039.329-2.039.329
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Resultaat baten21.84721.87321.87321.87321.873
Resultaat lasten-761.591-674.456-674.456-674.456-674.456
Resultaat saldo-739.744-652.583-652.583-652.583-652.583
Programma: P2 Verkeer en vervoerBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Resultaat baten1.786.665135.841135.841135.841135.841
Resultaat lasten-6.000.764-3.857.919-3.832.610-3.701.914-3.671.832
Resultaat saldo-4.214.099-3.722.078-3.696.769-3.566.073-3.535.991
Taakveld: 2.2 Parkeren
Resultaat baten4.129.410238.352238.352238.352238.352
Resultaat lasten-4.161.446-249.989-249.989-249.989-249.989
Resultaat saldo-32.036-11.637-11.637-11.637-11.637
Taakveld: 2.3 Recreatieve havens
Resultaat baten26.42526.45326.45326.45326.453
Resultaat lasten-11.349-28.876-28.876-28.876-28.876
Resultaat saldo15.076-2.423-2.423-2.423-2.423
Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen
Resultaat baten00000
Resultaat lasten00000
Resultaat saldo00000
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-16.566-110.249-110.249-110.249-110.249
Resultaat saldo-16.566-110.249-110.249-110.249-110.249
Programma: P3 EconomieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Resultaat baten104.70074.70074.70074.70074.700
Resultaat lasten-317.637-280.497-265.497-265.497-265.497
Resultaat saldo-212.937-205.797-190.797-190.797-190.797
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Resultaat baten00000
Resultaat lasten0-6.444-6.444-6.444-6.444
Resultaat saldo0-6.444-6.444-6.444-6.444
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Resultaat baten43.16043.16043.16043.16043.160
Resultaat lasten-43.762-73.015-73.015-73.015-73.015
Resultaat saldo-602-29.855-29.855-29.855-29.855
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Resultaat baten877.489889.662889.662889.662889.662
Resultaat lasten-38.671-31.397-31.397-31.397-31.397
Resultaat saldo838.818858.265858.265858.265858.265
Programma: P4 OnderwijsBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-6.497-8.375-8.375-8.375-8.375
Resultaat saldo-6.497-8.375-8.375-8.375-8.375
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Resultaat baten2.954.000414.88067.88067.88067.880
Resultaat lasten-4.168.503-1.667.144-1.316.607-1.316.607-1.316.607
Resultaat saldo-1.214.503-1.252.264-1.248.727-1.248.727-1.248.727
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Resultaat baten401.545359.518334.518334.518334.518
Resultaat lasten-1.749.496-1.505.780-1.480.780-1.480.780-1.480.780
Resultaat saldo-1.347.951-1.146.262-1.146.262-1.146.262-1.146.262
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatieBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Resultaat baten1.030.5860000
Resultaat lasten-1.532.685-401.270-401.270-401.270-401.270
Resultaat saldo-502.099-401.270-401.270-401.270-401.270
Taakveld: 5.2 Sport-accomodaties
Resultaat baten18.283.043643.230643.230643.230643.230
Resultaat lasten-18.758.421-1.084.292-1.084.292-1.084.292-1.056.339
Resultaat saldo-475.378-441.062-441.062-441.062-413.109
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Resultaat baten4242424242
Resultaat lasten-562.301-450.961-402.627-369.294-331.639
Resultaat saldo-562.259-450.919-402.585-369.252-331.597
Taakveld: 5.4 Musea
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-23.195-35.612-35.612-35.612-35.612
Resultaat saldo-23.195-35.612-35.612-35.612-35.612
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Resultaat baten29.35329.35329.35329.35329.353
Resultaat lasten-220.376-295.763-295.763-295.763-295.763
Resultaat saldo-191.023-266.410-266.410-266.410-266.410
Taakveld: 5.6 Media
Resultaat baten198.756198.756198.756198.756198.756
Resultaat lasten-759.207-769.863-769.863-769.863-769.863
Resultaat saldo-560.451-571.107-571.107-571.107-571.107
Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie
Resultaat baten579.479121.468121.468121.468121.468
Resultaat lasten-3.767.514-3.003.995-3.092.123-3.187.917-3.157.929
Resultaat saldo-3.188.035-2.882.527-2.970.655-3.066.449-3.036.461
Programma: P6 Sociaal DomeinBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Resultaat baten280.920280.920280.920280.920280.920
Resultaat lasten-1.706.626-1.690.677-1.687.677-1.687.677-1.677.351
Resultaat saldo-1.425.706-1.409.757-1.406.757-1.406.757-1.396.431
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Resultaat baten68.0330000
Resultaat lasten-483.046-481.600-481.600-481.600-481.600
Resultaat saldo-415.013-481.600-481.600-481.600-481.600
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Resultaat baten5.538.7095.511.0825.511.0825.511.0825.511.082
Resultaat lasten-7.648.490-7.622.261-7.621.012-7.622.033-7.622.033
Resultaat saldo-2.109.781-2.111.179-2.109.930-2.110.951-2.110.951
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Resultaat baten301.9650000
Resultaat lasten-2.956.475-1.147.060-1.058.427-1.009.033-1.008.033
Resultaat saldo-2.654.510-1.147.060-1.058.427-1.009.033-1.008.033
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-17.997-1.062.303-958.977-982.807-982.807
Resultaat saldo-17.997-1.062.303-958.977-982.807-982.807
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Resultaat baten10.0000000
Resultaat lasten-1.016.812-1.349.422-1.349.422-1.349.422-1.349.422
Resultaat saldo-1.006.812-1.349.422-1.349.422-1.349.422-1.349.422
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Resultaat baten493.000493.000493.000493.000493.000
Resultaat lasten-2.045.184-2.068.177-2.103.177-2.103.102-2.102.739
Resultaat saldo-1.552.184-1.575.177-1.610.177-1.610.102-1.609.739
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-3.053.816-2.587.053-2.615.458-2.637.384-2.638.403
Resultaat saldo-3.053.816-2.587.053-2.615.458-2.637.384-2.638.403
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-74.836-71.328-71.328-71.328-71.328
Resultaat saldo-74.836-71.328-71.328-71.328-71.328
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-481.798-807.430-807.430-807.430-807.430
Resultaat saldo-481.798-807.430-807.430-807.430-807.430
Programma: P7 Volksgezondheid en milieuBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 7.1 Volksgezondheid
Resultaat baten00000
Resultaat lasten-1.672.558-1.664.457-1.664.457-1.664.457-1.664.457
Resultaat saldo-1.672.558-1.664.457-1.664.457-1.664.457-1.664.457
Taakveld: 7.2 Riolering
Resultaat baten13.299.5922.673.8832.673.8832.673.8832.673.883
Resultaat lasten-12.343.046-1.826.767-1.823.254-1.831.515-1.813.013
Resultaat saldo956.546847.116850.629842.368860.870
Taakveld: 7.3 Afval
Resultaat baten4.241.9344.242.3614.263.9464.258.6444.258.644
Resultaat lasten-3.222.456-3.204.185-3.225.344-3.219.444-3.219.444
Resultaat saldo1.019.4781.038.1761.038.6021.039.2001.039.200
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Resultaat baten294.383490.000000
Resultaat lasten-924.756-1.127.609-606.209-556.209-556.209
Resultaat saldo-630.373-637.609-606.209-556.209-556.209
Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Resultaat baten48.70048.70048.70048.70048.700
Resultaat lasten-202.976-133.971-133.971-133.971-133.971
Resultaat saldo-154.276-85.271-85.271-85.271-85.271
Programma: P8 Wonen en bouwenBegrotingBegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren BegrotingMeerjaren Begroting
Geraamde resultaat per taakveld20172018201920202021
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening
Resultaat baten165.0001.027.5005.5005.5005.500
Resultaat lasten-1.134.170-1.847.766-770.778-770.778-892.378
Resultaat saldo-969.170-820.266-765.278-765.278-886.878
Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)
Resultaat baten26.2912.6692.6692.6692.669
Resultaat lasten22.269-19.300-19.300-19.300-19.300
Resultaat saldo48.560-16.631-16.631-16.631-16.631
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen
Resultaat baten1.991.8631.495.7061.487.7061.462.7061.437.706
Resultaat lasten-1.773.575-1.483.507-1.483.963-1.483.963-1.477.318
Resultaat saldo218.28812.1993.743-21.257-39.612
Geraamde baten99.916.87759.308.94057.263.56356.647.53756.598.539
Geraamde lasten-100.151.205-59.040.166-56.870.783-56.320.211-56.206.447
Geraamde resultaat-234.328268.774392.780327.326392.092