Bijlage 4 Subsidies

2017

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

Taakveld   1.2 Openbare orde en veiligheid

6114030   Integrale veiligheid

Xtra plus Bemiddeling & Mediation

7.275

Slachtofferhulp Nederland

6.701

6114031   HALT-project

Bureau Halt

8.091

PROGRAMMA 3

Taakveld   3.1 Economische ontwikkeling

6131000   Economische zaken

Stichting CentrumManagement Wassenaar

15.000

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6148010   Onderwijsbegeleiding

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar - onderwijsbeg.

309.065

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar - VVE

25.454

Taakveld   4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6165010   Peuterspeelzalen

6165010   Peuterspeelzalen

Inkoop VVE plekken, taaltoetsen

80.370

Inkoop VVE plekken

49.561

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

6153000   Sport(subsidies)

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar - Talentum

193.200

6153000   Sport(subsidies)

Scouting Willibrord

12.332

Stichting Zeeverkennersgroep van Wassenaer van Obdam

7.558

W.Z.K. Onderwatersport

6.340

W.Z.K. Zwemmen

106.481

Stichting van Woesik

12.332

Voltigevereniging Wassenaarse Manege

0

Wassenaarse Reddingsbrigade

17.754

6153000   Sport(subsidies)

Jeugdledensubsidie (totaal budget)

26.000

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod, parti

6151120   Muziekschool

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur (BplusC)

145.893

6154000   Kunst en cultuur

Ars et studium

2.287

International Chamber Music Festival Wassenaar

1.989

Muziekvereniging Excelsior

4.973

Stichting Jazz Sociëteit Wassenaar

1.492

Mimicri, toneelvereniging

9.945

Stichting Poëzieroute Wassenaar

1.492

Stichting The English Theatre

2.486

Theaterprogramma Warenar

59.670

Van Wassenaer Orkest

2.387

Wassenaars Kamerkoor

2.586

Wassenaar Vocaliter

2.586

Stichting Archipel

995

Fotowerkgroep Silhouet Wassenaar

497

Stichting Alive!

995

Accordeonvereniging DVS

1.989

6154100   Oudheidkunde en musea

Stichting Historisch Centrum Wassenaar

746

Taakveld  5.5 Cultureel erfgoed

6182110   Monumenten

Stichting Open Monumentendag Wassenaar

2.317

Taakveld 5.6 Media

6158000   Lokale omroep/kabel

Stichting Omroep Midvliet

13.667

6151000   Bibliotheek

Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

603.765