Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

5.1

% niet sporters

34,5

44,5

42

Onder een sporter wordt iemand verstaan die minimaal 1 keer in de week sport.
Het percentage van 44,5% niet-sporters voor Wassenaar is gebaseerd op kerngegevens uit 2014. Over heel Nederland genomen is het percentage niet-sporters 49,9%. Landelijk wordt gestreefd naar een afname van het aantal niet-sporters van 10%. Dit streven is voor Wassenaar overgenomen. Daarmee blijft Wassenaar fors onder het landelijk gemiddelde en kan het als een "sportieve gemeente" worden gekwalificeerd.
Door de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in 2015 en tennisbanen in 2017 zijn er meer mogelijkheden om te sporten en kan het enthousiasme om te sporten toenemen. Ook zal op netwerkbijeenkomsten met sportverenigingen en andere partijen de mogelijkheden uitgewisseld worden om mensen te stimuleren te gaan sporten. Nieuwe plannen en investeringen die worden onderzocht (bijvoorbeeld realisatie voor nieuwe sporthal), kunnen tot verdergaande afname van het aantal niet-sporters leiden.