Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

7.1

Omvang huishoudelijk restafval. Kg/inwoner

100kg in 2020

233 kg

282

263

240

216

193

187

7.2

Hernieuwbare elektriciteit, %

1)

7.3

CO2-reductie t.o.v. 2013, %

10% in 2017, 100% in 2040

Omvang huishoudelijk restafval kg/inwoner
Beleidsindicator 7.1 is mede ingegeven vanuit de landelijke doelstelling voor het aantal kilo's restafval per inwoner. Uiteindelijk moet het aantal kilo's restafval per inwoner dalen naar 100 kilo restafval per inwoner.

Het aantal kg huisvuil is gekoppeld aan de verbetering van de scheiding van afval. Hierin moet nog een slag gemaakt worden. De voorbereiding voor de aanpassing van de afvalinzameling in het kader van "omgekeerd inzamelen" staat gepland voor 2019.

Hernieuwbare elektriciteit % en CO 2 -reductie t.o.v. 2013 %
Doelen zijn vastgesteld in een raadsbesluit van 25 januari 2016:
- Wassenaar is in 2040 CO2-neutraal;
- in 2017 is 10% van de in Wassenaar gebruikte energie CO2-neutraal opgewekt en in 2018 14%;
- in 2017 is 10% CO2-reductie bereikt ten opzichte van 2013.
Hernieuwbare elektriciteit vormt een bestanddeel van CO2-neutraal opgewekte energie.
De doelen zijn in het Klimaatprogramma 2016-2019 uitgewerkt in 18 projecten.
N.B. Voor de indicatoren 7.2 en 7.3 wordt de landelijke klimaatmonitor van Rijkswaterstaat gebruikt. De monitoring van CO2-emissies loopt ca. twee jaar achter. In de loop van 2018 worden pas voldoende betrouwbare gegevens over 2016 bekend. In 2013 hadden de CO2-emissies in Wassenaar een omvang van 185,4 kiloton. Daarna kwamen de CO2-emissies uit op 172,6 (2014) en 173 kton (2015). Het percentage hernieuwbare elektriciteit is een schatting. Een exacte benadering is niet mogelijk omdat veel vormen van hernieuwbare energie niet bemeterd worden. Opwekking en gebruik vinden geheel of gedeeltelijk ‘achter de meter’ plaats (bv. bij zonnepanelen) of bemetering is niet noodzakelijk (bv. bij houtkachels). Voor zover wel bemeterd wordt zijn gegevens in mindere mate centraal beschikbaar dan die van gas- en elektriciteitsgebruik. Het percentage hernieuwbare elektriciteit in Wassenaar is van 0,2% in 2013 via 0,4% (2014) gestegen naar 0,6% in 2015. Het percentage hernieuwbare energie bedroeg in 2013 2,3%, steeg naar 2,8% in 2014 en kwam in 2015 uit op 2,7%.