Wettelijke Beleidskaders

  • Bijstand voor zelfstandigen 2004 (BBZ)
  • Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW)
  • Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)
  • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
  • Participatiewet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • Jeugdwet
  • Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal mogelijk in 2020 van kracht gaan, invoering is in volle gang)