Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P6 Sociaal DomeinBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten6.4606.2856.2856.2856.285
Lasten-19.485-18.887-18.755-18.752-18.741
Saldo-13.025-12.602-12.470-12.467-12.456
Ontrekking reserves2330000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves2330000
Geraamde resultaat programma-12.792-12.602-12.470-12.467-12.456