Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P0 Bestuur en ondersteuningBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten37.89439.23239.11139.08539.061
Lasten-11.164-12.270-12.190-11.758-11.684
Saldo26.72926.96226.92127.32727.377
Ontrekking reserves4.79661356000
Toevoeging reserves-3.3420000
Mutaties reserves1.45461356000
Geraamde resultaat programma28.18427.57627.48127.32727.377