Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P1 VeiligheidBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten2222222222
Lasten-2.770-2.714-2.714-2.714-2.714
Saldo-2.748-2.692-2.692-2.692-2.692
Ontrekking reserves00000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves00000
Geraamde resultaat programma-2.748-2.692-2.692-2.692-2.692