Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P2 Verkeer en vervoerBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten350291291291291
Lasten-5.157-4.247-4.222-4.091-4.061
Saldo-4.808-3.956-3.930-3.800-3.770
Ontrekking reserves5.593109109109109
Toevoeging reserves-5.0330000
Mutaties reserves560109109109109
Geraamde resultaat programma-4.248-3.846-3.821-3.690-3.660