Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P3 EconomieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten9951.0081.0081.0081.008
Lasten-400-391-376-376-376
Saldo595616631631631
Ontrekking reserves300000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves300000
Geraamde resultaat programma625616631631631