Wettelijke Beleidskaders

Landelijk

 • Nota Ruimte
 • Wet BIZ - Wettelijk beleidskader BIZ-bijdrage: Wet op de bedrijveninvesteringszones en verordening
 • Participatiewet
 • Gemeentewet
 • Wettelijk beleidskader toeristenbelasting: Gemeentewet en verordening toeristenbelasting.

Provinciaal / regionaal

 • Structuurvisie en Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland
 • Detailhandelsvisie provincie Zuid-Holland
 • Regionale structuurvisie detailhandel Haaglanden
 • Bedrijventerreinenstrategie Haaglanden
 • Kantorenstrategie Haaglanden

Lokaal

 • Economische Visie Wassenaar 2015-2018
 • Standplaatsenbeleid Wassenaar
 • Marktverordening Wassenaar 2015
 • Inrichtingsplan warenmarkt Wassenaar 2015
 • Verordening marktgeld Wassenaar 2015