Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P4 OnderwijsBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten381339339339339
Lasten-3.024-2.834-2.806-2.806-2.806
Saldo-2.644-2.496-2.467-2.467-2.467
Ontrekking reserves2.975436646464
Toevoeging reserves-2.900-347000
Mutaties reserves7589646464
Geraamde resultaat programma-2.569-2.407-2.403-2.403-2.403