Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten629511511511511
Lasten-7.345-6.042-6.082-6.144-6.048
Saldo-6.716-5.531-5.571-5.633-5.538
Ontrekking reserves19.493482482482482
Toevoeging reserves-18.2790000
Mutaties reserves1.213482482482482
Geraamde resultaat programma-5.502-5.049-5.089-5.151-5.056