Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P7 Volksgezondheid en milieuBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten17.5906.9656.9876.9816.981
Lasten-18.366-7.957-7.453-7.406-7.387
Saldo-776-992-467-424-406
Ontrekking reserves294490000
Toevoeging reserves00000
Mutaties reserves294490000
Geraamde resultaat programma-481-502-467-424-406