Financiën

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma: P8 Wonen en bouwenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Baten1.4731.4881.4881.4631.438
Lasten-2.694-3.351-2.274-2.274-2.389
Saldo-1.221-1.863-786-811-951
Ontrekking reserves7101.038888
Toevoeging reserves-1910000
Mutaties reserves5191.038888
Geraamde resultaat programma-702-825-778-803-943