Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

1.1

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.2

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 inwoners

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.3

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

1

1

0,5

1

1

1.4

Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

0

0

3

0

0

1.5

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

7

7

4

7

7

1.6

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

0

0

3,7

0

0