Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma.

Naam Verbonden Partij

Taakveld

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer