Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

2.1

Geregistreerde verkeersongevallen

< 156

156

2.2

Geregistreerde verkeersgewonden

< 37

37

2.3

Verkeersdoden

0

1

Het uiteindelijke doel van het verkeersveiligheidsbeleid zou uiteraard moeten zijn dat zich helemaal geen ongevallen meer voordoen. Zo is ook het doel van de lijn ‘Maak van de nul een punt’ van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland gericht op 0 (vermijdbare) verkeersongevallen. Hier ligt echter niet alleen een rol voor de gemeente als wegbeheerder, maar ook bijvoorbeeld de politie, de auto-industrie, het CBR en uiteraard ook alle verkeersdeelnemers zelf. Op dit moment is nul verkeersongevallen een lovenswaardig streven, maar helaas nog niet reëel.

In Nederland is, na een periode met een zeer slechte registratiegraad en dientengevolge bijzonder lage ongevalscijfers, die registratiegraad in 2015 weer verbeterd. Volgens de ongevallendatabase hebben in 2016 in Wassenaar 156 verkeersongevallen plaatsgevonden met daarbij 37 gewonden en 1 dode. Dit betreft ook de wegen binnen Wassenaar die in beheer zijn bij de provincie en Rijkswaterstaat. Kanttekening is dat naar schatting 25 % van alle ongevallen door de politie wordt geregistreerd. Dit zijn vooral de ‘zwaardere’ ongevallen. Ongevallen met fietsers worden minder vaak geregistreerd.