Verbonden Partijen

Vervoersautoriteit MRDH
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV).

Naam Verbonden Partij

Taakveld

GR Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

2.5 Openbaar vervoer