Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

3.1

Functiemenging, %

48

45,5*

46

46,5

3.2

Banen,  aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64  jaar

700

683,9*

686

690

3.3

Vestigingen (van bedrijven), Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

170

154,4*

157

160

*Definitief

Het percentage functievermenging geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en het aantal woningen. In Wassenaar zijn iets meer woningen dan banen (functiemenging <50). De verwachting is dat het percentage functiemenging iets toeneemt, door een verwachte stijging van het aantal banen en beperkte woningbouw. De stijging van banen en vestiging van bedrijven is het gevolg van de aantrekkende economie, lokale en regionale activiteiten om de economie te versterken en het beter promoten en verbinden van wat Wassenaar toeristisch en recreatief gezien te bieden heeft.