Verbonden Partijen

In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Naam Verbonden Partij

Taakveld

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie

GR Metropool regio Rotterdam - Den Haag

3.1 Economische ontwikkeling