Resultaat rekening baten en lasten

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lastenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten000000
Saldo000000
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld000000

Niet van toepassing.