Parkeren

In het centrum van Wassenaar is sprake van een blauwe zone, dit betekent dat het parkeren gratis is maar er een parkeerduurbeperking geldt.

In woonwijken, waar op basis van een parkeerdrukmeting een parkeertekort wordt geconstateerd, treedt de gemeente in overleg met bewoners om te analyseren wat de oorzaken (en mogelijke oplossingen) zijn voor het parkeerprobleem. Bij bouwplannen worden de parkeerkencijfers van het CROW gehanteerd, zodat het parkeeraanbod in overeenstemming is met het huidige autobezit. Wij stellen voor om de parkeernorm opnieuw te beoordelen.

De komende jaren gaat de gemeente Wassenaar verder met het uitbreiden van het netwerk aan elektrische oplaadpalen. Dit draagt bij aan verduurzaming van het wagenpark en verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 2.2 ParkerenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1671671671671670
Lasten-267-250-250-250-25017
Saldo-100-83-83-83-8317
Ontrekking reserves3.96371717171-3.891
Toevoeging reserves-3.89400003.894
Mutaties reserves68717171713
Geraamde resultaattaakveld-32-12-12-12-1220

Niet van toepassing.