Sportaccommodaties

Multifunctioneel maken nieuwe faciliteiten
Het onderzoek naar nieuwbouw van een sporthal en/of vervanging van de gymzaal Burmanlaan is in 2017 gestart en wordt afgerond in 2018.

Gebruiken van sportfaciliteiten voor naschoolse (sport)activiteiten
Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde "Sportnota". Er vinden incidentele investeringen plaats om de meest ingrijpende knelpunten in de sportaccommodaties op te lossen, om zo het gebruik van de accommodaties te intensiveren en sportbeoefening te stimuleren.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.2 Sport-accomodatiesBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1691691691691690
Lasten-1.114-1.084-1.084-1.084-1.05630
Saldo-946-916-916-916-88830
Ontrekking reserves18.114475475475475-17.640
Toevoeging reserves-17.644000017.644
Mutaties reserves4704754754754754
Geraamde resultaattaakveld-475-441-441-441-41334

In 2017 zijn eenmalig sloopkosten begroot voor de gymzaal aan de Burmanlaan.