Musea

Stimuleren realisatie Historisch museum
De stichting Historisch museum voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van de realisatie van een  museum. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen zoals Museum Voorschoten en het Brandweermuseum.

Onderzoeken mogelijkheden om de kunstcollectie toegankelijk te maken voor een breed publiek
De kunstcollectie van de gemeente bestaat uit beelden in de openbare ruimte en een kunstcollectie die in de gebouwen van de gemeente dan wel in bruikleen elders wordt gepresenteerd. De gemeente heeft sinds 2010 ook een kerncollectie, die bestaat uit kunst van de Nieuwe Haagse School. Met name uit deze kerncollectie worden regelmatig stukken aan tentoonstellingen uitgeleend. Onderhoud van de collectie binnen en buiten heeft steeds de nodige aandacht om de kwaliteit op peil te houden.
Om het mogelijk te maken dat de kunstcollectie van de gemeente in goede staat onderhouden blijft en toegankelijk wordt voor een breed publiek, zal onderzocht worden of het onderbrengen van de collectie bij een beheerstichting tot de mogelijkheden behoort of het op ander wijze onderbrengen van de kunstcollectie.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.4 MuseaBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-23-36-36-36-36-12
Saldo-23-36-36-36-36-12
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-23-36-36-36-36-12

Niet van toepassing.