Geëscaleerde zorg 18+

Optimaliseren werkwijze Veilig Thuis
Veilig thuis wordt ondergebracht bij GGD Haaglanden en de werkwijze wordt in 2018 verder geoptimaliseerd.

Doorontwikkelen crisisdienst naar 0-100 jaar
Binnen Haaglanden is er een crisisdienst voor jeugdigen die al integraal werkt maar zich wil doorontwikkelen naar een crisisdienst 0-100 jaar. Waar nodig zware zorg inzetten om zo snel mogelijk te kunnen normaliseren en de-escaleren. De regio Haaglanden start met ingang van 2019 met een integrale crisisdienst 0-100 jaar. Het beleidsteam regio Haaglanden heeft geadviseerd een eventueel andere positionering niet voor 1 januari 2019 te realiseren, vanwege de looptijd van het Regionaal Transitiearrangement Jeugd Haaglanden (2015 t/m 2017). Daarom wordt gebruik gemaakt van 2018 om na te gaan waar we de crisisdienst zullen afnemen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-75-71-71-71-714
Saldo-75-71-71-71-714
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-75-71-71-71-714