Afval

Wassenaar neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Avalex om samen met andere gemeenten de hoge service-, lage kosten- en afvaldoelstellingen te behalen. Samen met haar inwoners en Avalex geeft Wassenaar uitvoering aan de transitie van de huidige traditionele afvalverwijdering naar een duurzaam grondstofbeheer in 2030. Voor 2018 is de doelstelling om een scheidingspercentage te behalen van 65%.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 7.3 AfvalBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten4.2424.2424.2644.2594.2590
Lasten-3.222-3.204-3.225-3.219-3.21918
Saldo1.0191.0381.0391.0391.03919
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld1.0191.0381.0391.0391.03919