Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De gemeente benut de kracht van de samenleving door waar mogelijk initiatieven die er vanuit bedrijventerreinen komen te faciliteren. Voor de revitalisering van de Van Hallstraat zetten we ons actief in.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten0-6-6-6-6-6
Saldo0-6-6-6-6-6
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld0-6-6-6-6-6

Niet van toepassing.